14 lipca 2024 16:09

Administrator danych osobowych

Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim

z siedzibą: Zegrze Pomorskie 32A, 7A-024 Świeszyno

jest administratorem danych osobowych uczniów uczących się w szkole i ich rodziców oraz pracowników.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim jest Grzegorz Król

Sposoby kontaktu z IOD:

– adres korespondencyjny:

Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim

Zegrze Pomorskim 32A z dopiskiem IOD

76-024 Świeszyno

– adres e-mail:

iod@spzegrzepom.edu.pl

Opublikował(a): Grzegorz Król

Ostatnia zmiana:

Skip to content